Lidmaatschap

Aanmelden als nieuw lid

Voor het aanmelden als nieuw lid voor De Wilper Boys moet je het bijgevoegde bestand invullen en inleveren bij de Ledenadministratie. De gegevens staan hieronder.
Voor het overschrijven van een andere club naar De Wilper Boys is het belangrijk dat dit vóór 15 Juni gebeurt. Hierna mag een lid zich niet meer overschrijven van de ene naar de andere club. Mocht dit voor jou van belang zijn, zorg er dan voor dat dit ruim op tijd gebeurt. Wanneer je geen lid bent van een andere club kan het na deze datum ook nog.

Door het aanmelden verklaart het aspirant lid bekend te zijn met het huishoudelijk regelement van de vereniging, het huishoudelijk reglement kan via deze link gedownload worden.

Ledenadministratie

Koen Staphorst
Sportlaan 10
9363 GM  Marum
Tel. 0594-643939
Mail: secretaris@wilperboys.eu