Hoofdbestuur

Voorzitter Luuk Janssen 06-18254701
Penningmeester/kantine zaken
Erwin Zwitting 06-13482596
Secretaris Tessa van Groningen 06-28482939
   * ledenadministratie/contributie
   * kantine bezetting
Materiaal en terreinzaken Ab Kamminga  0594-641939
   * terrein, gebouwen
   * algemene voorzieningen
   * materialen
Voetbalzaken Vacant
Voetbal senioren Erwin Zwitting

Luuk Janssen

06-13482596

06-18254701

Vrouwenvoetbal Nadine Oldewarris 06-20964800
Kantinebeheer Daniël Dijkhuizen 06-22945709
   * kantine bezetting
Marketing & communicatie Vacant
   * DWB huisstijl
   * clubblad Knal
   * kledinglijn
Sponsoring en PR Rob van Echtelt 06-15017269
Daniël Dijkhuizen 06-22945709
 
 
Wedstrijdsecretaris Patrick Boeve 06-29243908
Jeugdbestuur Patrick Boeve 06-29243908