Sponsoring

Om onze vereniging draaiende te houden zijn sponsorinkomsten onontbeerlijk. Wij als sponsorcommissie zijn blij met ieder bedrijf, dat een bijdrage wil leveren om De Wilper Boys te kunnen laten zijn wat het wil zijn. Namelijk een actieve vereniging voor jong en oud, waar plaats is voor prestaties, maar ook voor plezier. Hieronder ziet u welke sponsormogelijkheden er zijn bij De Wilper Boys.

 

Heeft u andere suggesties en of interesse in een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden door te spreken? Neem dan contact op met een van de sponsorcommissie leden. We nemen de mogelijkheden graag met u door.

 Sponsorcommissie Luuk Janssen 06-18254701
Jaap de Mars 06-15550000
Gert van de Kaap 06-11380579
Marc Veenstra 06-19073330
Rob van Echtelt 06-15017269
Theo Terwisscha van Scheltinga 06-48132343
Jan Ottema 06-55714082
Jan Bakker 06-54152323
Edwin Visser 06-20185865
 DWB SPONSORPAKKETTEN
Super-sponsor Gouden-sponsor Zilver-sponsor Bronzen-sponsor
Dubbel reclamebord hoofdveld Reclamebord hoofdveld Reclamebord hoofdveld Reclamebord hoofdveld
Hele pagina advertentie KNAL 1/2 pagina advertentie KNAL 1/2 pagina advertentie KNAL 1/6 pagina advertentie KNAL
Info TV kantine Info TV kantine Info TV kantine Info TV kantine
Website en facebook Website en facebook Website en facebook Website en facebook
Wedstrijdkleding 11-tal Wedstrijdkleding  11-tal Wedstrijdkleding  7-tal
Reserve wedstrijdkleding
Trainingspakken
Tassen
Banieren
Bord bij entree
prijssamenstelling in overleg met de sponsorcommissie € 200,- per jaar
€ 1.000,- 1 malig
€ 200,- per jaar
€ 700,- 1 malig
€ 200,- per jaar
 contractduur 5 jaren contractduur 5 jaren contractduur 5 jaren contractduur 5 jaren

Wedstrijdbal

U kunt een wedstrijd sponsoren door een wedstrijd bal aan te bieden. De naam van de sponsor wordt omgeroepen over de speakers voor aanvang van de wedstrijd. Ook via Info-TV in de kantine wordt de sponsoring bekend gemaakt.

Sponsoring bal: € 80,-

Club van 25
Een prachtige manier voor DWB supporters om de club te steunen! Niet voor bedrijven maar voor particulieren. In de kantine hangt met trots het bord met deze sponsoren. Iedere sponsor betaald jaarlijks € 25,-.

Wat doet de Club van 25 met het geld?

Dat ligt volledig in handen van de leden. Op de jaarlijkse bijeenkomst beslist de Club van 25 aan welk doel binnen de vereniging het sponsorgeld dat jaar wordt besteed. Wilt u zich aanmelden of meer informatie, neem dan contact op met Marc Veenstra, Gert van der Kaap of Jan Bakker.

De Wilper Boeren
Een spontaan sponsor initiatief van boeren uit de omgeving. Agrariers uit verschillende sectoren van melkveehouderij tot varkens- of geitenhouderij die gezamenlijk onze mooie club steunen. Jaarlijks komen De Wilper Boeren bijeen op de sponsoravond waarop ze positieve reclame kunnen maken voor de verschillende sectoren.

De Wilper Boeren

* Sponsorspandoek op ballen-vangnet
* Vermelding info tv, website en clubblad
* Organisatie boeren sponsor-avond
* Positieve reclame Agrariërs