Geschiedenis

Voetbalhistorie De Wilper Boys

Dit kopje geschiedenis geeft een uitgebreide kijk op het voetbalverleden in De Wilp. Alle informatie die deze tekst bevat komt rechtstreeks uit het boek ”75 jaar voetbalhistorie in De Wilp”. Een boek geschreven door Piet Oldewarris met illustraties van Jaap de Mars ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum van De Wilper Boys. Belangrijk is wel dat de beschreven geschiedenis veelal ophoudt bij het jaar 2001. Dit omdat het zestigjarig jubileum in 2001 plaatsvond.

De geschiedenis van het voetbal in De Wilp is in verschillende delen opgesplitst. Er wordt natuurlijk begonnen met ”De oprichting”. Hierna wordt er uitgebreid gekeken naar de geschiedenis van het zondagvoetbal en tevens van het zaterdagvoetbal. Ook heeft De Wilp in de jaren ’78-’85 een damesafdeling gehad. Vervolgens wordt er teruggekeken op het sportcomplex en de kantine waar De Wilp al die jaren gebruik van heeft gemaakt. Verder is ”DE KNAL” een begrip binnen de club. Dat deze al in het jaar 1947 is ontstaan, zal niet iedereen weten. Belangrijk is ook dat er wordt teruggekeken op de ereleden en leden van verdienste. Dit zijn belangrijke mensen binnen en voor de club (geweest) en mogen dus niet ontbreken. Tenslotte wordt de nieuwjaarscross uitgelicht. Deze heeft een belangrijke binding met de voetbalclub.

Menu