We hebben jou nodig!

Beste ouders, verzorgers en leden,

Wij hebben een hele mooie, groeiende vereniging. Dit houdt in dat we de nodige vrijwilligers zoeken.

Er zijn al heel veel mensen die zich inzetten voor de club, zoals schoonmaken, kantine bezetting, trainers, leiders, scheidsrechters en wedstrijdcoördinatoren enz.. Dit waarderen wij enorm. Desondanks merken we, mede door de groei, dat er meer vrijwilligers nodig zijn.

Bij deze willen wij dan ook een beroep op u doen. Vele handen maken namelijk licht werk.

Wij zijn voor de volgende taken op zoek naar vrijwilligers:

Wedstrijdcoördinator: 1 a 2 keer per seizoen op een zaterdagochtend aanspreekpunt voor de tegenstanders zijn, wedstrijdschema ophangen en samen met het kantinepersoneel zorgen voor drinken in de kleedkamers tijdens de rust.

Kantinepersoneel: 1 a 2 keer per seizoen op een zaterdagochtend samen met iemand in de kantine staan voor het verkopen van drinken en etenswaar en thee en/of ranja klaarmaken voor de voetballers.

Schoonmakers: 1 a 2 keer per seizoen met een vast groepje de kantine, keuken, bestuurskamer en de wc’s schoonmaken volgens een rooster.

Scheidsrechters en spelbegeleiders: voor de jeugd zijn we op zoek naar scheidsrechters. Wanneer hiervoor belangstelling is, wordt er door de club een cursus verzorgd. Tot JO9 zijn er spelbegeleiders nodig. Dit kan ingevuld worden door iemand die minimaal 13 jaar of ouder is.

Trainers en leiders: voor de JO13 en JO15 zoeken we ervaren trainers die op vrijwillige basis training willen geven.

Wij gaan ervan uit dat we dit met elkaar kunnen oplossen. Graag vernemen we van u voor welke taak u zich geroepen voelt. Dit kan aan Peter Terpstra (0652599563 / peter.terpstra@ziggo.nl) of Dennis Smit (0611358432 / ricardosmit@home.nl) van het jeugdbestuur doorgegeven worden.

Met vriendelijke groeten,

Jeugdbestuur De Wilper Boys.

In memoriam: Erelid Dirk ten Hage

Een verdrietig bericht. Afgelopen donderdag 1 februari is ons oudste lid, één van onze grootste clubfans én erelid, Dirk ten Hage, op 83-jarige leeftijd overleden.…
Lees verder