Samenwerking v.v. De Wilper Boys en BSO Eigenwijs.

Intensievere samenwerking tussen v.v. De Wilper Boys en Kindercentrum Babbel, afdeling BSO Eigenwijs.

Via de nieuwsbrief heeft u al wat vernomen over de samenwerking tussen DWB en Babbel

Uit deze gesprekken bleek dat beide partijen voordelen zien in samenwerking. In het algemeen komen kinderen steeds minder buiten en bewegen ze minder dan vroeger. Sport- en spelactiviteiten als onderdeel van kinderopvang maakt de opvang voor de kinderen leuker en meer beweging helpt te voorkomen dat kinderen te dik worden en is goed voor de gezondheid en fitheid. Dit willen we als voetbalvereniging graag ondersteunen.

1. Gebruikersovereenkomst
Dit heeft geleid tot een voorstel in de vorm van een gebruikersovereenkomst voor BSO Eigenwijs en een aanbod voor de jeugdleden van v.v. De Wilper Boys.
In de gebruikersovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over het gebruik van de locatie, de onderlinge communicatie en de duur, waaronder:
• een vast aanspreekpunt voor leden van de v.v. De Wilper Boys nl. de secretaris en voor de BSO is het vaste aanspreekpunt Klaas Algra, wanneer het gaat over zaken die te maken hebben met de samenwerking/sport en spel op locatie v.v. De Wilper Boys;
• de jeugdkamer van de voetbalkantine zal gebruikt worden door de BSO om de kinderen van drinken en een koekje te voorzien of om te schuilen bij barre weersomstandigheden;
• het trainingsveld zal gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten, waarbij de kwaliteit van het veld bewaakt wordt en niet overbelast;

2. Techniektraining
Komend voetbalseizoen zal Klaas Algra namens v.v. De Wilper Boys 1 keer in de 2 weken techniektraining op locatie gaan aanbieden. Dit zal gebeuren op vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:00 voor de leeftijden van 6-8 jaar en van 17:00-18:00 voor de leeftijden van 9-12 jaar. Jeugdleden van v.v. De Wilper Boys kunnen zich aanmelden, deelname valt binnen de contributie. Er wordt wel verwacht dat kinderen het hele seizoen meedoen aan de techniektraining. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen.
Deze techniektraining wordt door de Babbel gefaciliteerd middels competente trainers, met een sport educatieve achtergrond. Hiermee geeft Babbel de voetbalvereniging een compensatie voor het gebruik van de locatie.

De BSO gaat op maandag, dinsdag en donderdag sport- en spelactiviteiten aanbieden op locatie v.v. De Wilper Boys. Kinderen van groep 4 t/m 8 die op deze dagen de BSO bezoeken zullen eerst beurtelings uitgenodigd worden om aan deze activiteiten deel te nemen. Vanaf oktober kunnen kinderen opgegeven worden voor de sport- en spel BSO activiteiten. Maandelijks wordt er een sport- en spelprogramma vastgesteld inclusief de groepsindeling voor deze activiteiten. Kinderen die een flexibel contract hebben worden ingedeeld door de pedagogisch medewerker nadat zij aangemeld zijn voor de BSO, i.v.m. de beperkte ruimte. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen.

Vanaf 14 september zijn de eerste techniektraining van start gegaan. Ouders kunnen hun kind hiervoor nog opgeven via info@dewilperboys.nl (aanmelding betekent deelname voor de hele periode). Kinderen worden geplaatst op basis van volgorde in aanmelding. Zijn er meer dan 12 kinderen, dan zal er een wachtlijst opgesteld worden, ook weer op basis van volgorde in aanmelding.

In memoriam: Erelid Dirk ten Hage

Een verdrietig bericht. Afgelopen donderdag 1 februari is ons oudste lid, één van onze grootste clubfans én erelid, Dirk ten Hage, op 83-jarige leeftijd overleden.…
Lees verder