Lintjesregen bij de Boys

Vandaag is het decoratiedag.

Bij de laatste jaarvergadering hebben wij twee bestuursleden met graagte op het schild gehesen, vanwege hun zeer bijzondere verdiensten.
Vandaag is een geschikte dag om op deze plek daar ook aandacht aan te geven.

Ab, Ed en Willem Bever in het kwadraat.

Hieronder een ingekorte versie van de toelichting bij de jaarvergadering. In de volgende KNAL plaatsen we de volledige versie.

Er is zo’n liedje: “Een man weet pas wat hij mist, als ze er niet is”. Als je die tekst een beetje ombouwt naar “De club weet pas wat ie mist, als Ab er niet is”. Of, zoals anderen zeggen: Als Ab stopt, moeten we vijf nieuwe mensen erbij hebben……

Zijn eerste bestuurstermijn begon in 1970, dertig jaar oud. In een KNAL uit 1971 staat:“Verlichting oefenveld: Het werk vordert langzaam. Zijn er meer deskundigen die een handje kunnen helpen? Graag in verbinding stellen met A. Kamminga, Plantsoen”. Toen, ruim 50 jaar geleden, deed Ab waar hij goed in was en nu nog is. Actief, pragmatisch, aanpakken van technische problemen bij de club. De eerste bestuursperiode duurde maar liefst tot 1998. In die 28 jaar was hij altijd druk met de gebouwen, het veld, lekkages, verstoppingen, ect.etc. Onderhield nauwe contacten met de gemeente over bv mollen, onkruiden, drainages en te natte en te droge velden. 

Daarnaast was er in 1981 het spontane winterse initiatief van het zaterdagkader: de Nieuwjaarscross. De hardloopwedstrijd over boerenpaden rond De Wilp voor eigen leden van De Wilper Boys was een succes. Ab zette het parcours uit, trok het trainingspak aan, deed mee met de wedstrijd en na afloop ruimde hij de zaak weer op. Na 10 keer Nieuwjaarscross leverde hem dat een pluim op van de vereniging: op 7 juni 1990 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste. Na een korte break trad Ab opnieuw toe tot het bestuur. Natuurlijk bleef het onderwerp materialen en terreinen zijn aandachtsgebied. Maar ook door zijn dagelijkse praktische inzet voor de velden, het kleedgebouw, de kantine, het groen ect is ons complex tot op dit moment door een ringetje te halen. 

Nu is hij alweer 17 jaar bezig aan zijn tweede bestuurstermijn. Inmiddels zijn we 42 Nieuwjaarslopen met Ab verder. Op dit moment 81 jaren jong, blijft De Wilper Boys zijn tweede thuis. Zes dagen in de week, gemiddeld 5-6 uren per dag. Unaniem, met volle overtuiging willen de leden van De Wilper Boys Ab Kamminga benoemen tot erelid van De Wilper Boys!

Negen jaar Koen, negen jaar vernieuwing.

Bij een voetbalclub zijn lang niet alle bestuursleden ook bestuurder. Dat hoeft ook niet, veel zaken moeten praktisch geregeld en opgepakt. Koen Staphorst was gedurende zijn negen jaar bestuurslidmaatschap ontegenzeggelijk wél bestuurder. Problemen van welke aard dan ook werden door hem snel herkend, ontrafeld en methodisch en vooral praktisch vanuit een bijzondere deskundigheid aangepakt. De gehele club heeft mede hierdoor de laatste 10 jaar een enorme vernieuwende slag gemaakt.

Eind november 2011 is Koen begonnen als secretaris. Een half jaar later werd hier ook de rol van penningmeester aangeplakt. In de jaarvergadering zijn al zijn verdiensten opgesomd, in ons clubblad KNAL zullen we dit ook publiceren. Het is teveel om hier op te noemen. De leden van De Wilper Boys willen je van harte bedanken voor je geweldige en bijzondere inzet de afgelopen 9 jaar en willen je erg graag benoemen tot Lid van verdienste van De Wilper Boys!

In memoriam: Erelid Dirk ten Hage

Een verdrietig bericht. Afgelopen donderdag 1 februari is ons oudste lid, één van onze grootste clubfans én erelid, Dirk ten Hage, op 83-jarige leeftijd overleden.…
Lees verder