Lid van verdienste: Piet Oldewarris

Een echte clubman met een rood/zwart hart.
Al actief met regelklussen van het Zaterdag team ergens begin negentiger jaren.
In 1998 is er een helderheidscommissie opgericht. Hierin is Piet samen met 5 andere leden gestapt en heeft destijds geholpen om een nieuwe bestuur op te zetten in een nieuwe structuur met commissies. In de tijd daarna veel gedaan binnen de club op allerlei gebied.

Van F-pupillen trainer naar leider/trainer van C-junioren en B- junioren. 5 jaar actief geweest in de jeugdcommissie. Bedenker en oprichter van het bewaarnummer voor de jeugd. Zo nu en dan een potje gefloten en nog trainer en leider geweest van het vrouwenvoetbal. Een organisator. Nauw betrokken bij het opzetten en begeleiden van diverse acties zoals: de Mega Loten Actie’s, Grote Club Actie, Oliebollen Actie, Poiesz muntenactie. Er zullen er vast meer geweest zijn…
In 2001 met het 60 jarig bestaan, veel intervieuws gedaan, teksten geschreven en een heel mooi boekwerk gemaakt over de geschiedenis van DWB.

Een perfectionist tot in de kleinste details.
In 2012 de motor voor de verbouwing van de kantine. Een controlefreak die graag werkt met draaiboeken en die de juiste mensen op de juiste plek kan plaatsen en motiveren. Een regelneef, altijd bereikbaar en benaderbaar. Sinds jaren actief in het bestuur van de Nieuwjaarsloop en hofleverancier voor de Knal.

In 2010 heeft Piet de voorzittershamer overgenomen van Klaas Visser.
Piet was een onopvallende voorzitter die zich op gelijk niveau tussen de mensen begaf. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel, dagelijks op het sportcomplex te vinden om even iets te regelen. Een leider zoals elke vereniging mag wensen. Na 6 jaar gestopt met z’n bestuursfunctie. De laatste jaren is Piet o.a. Wedstrijd secretaris, leider van het zondag 2e team en fan van ons eerste team.
In de opsomming zullen we vast het een en ander vergeten zijn te noemen. Maar wat duidelijk mag zijn is dat Piet deze titel dubbel en dwars heeft verdiend.

Het bestuur heeft Piet benoemd tot “Lid-van-Verdienste” van De Wilper Boys.

In memoriam: Erelid Dirk ten Hage

Een verdrietig bericht. Afgelopen donderdag 1 februari is ons oudste lid, één van onze grootste clubfans én erelid, Dirk ten Hage, op 83-jarige leeftijd overleden.…
Lees verder