In memoriam: Erelid Dirk ten Hage

Een verdrietig bericht. Afgelopen donderdag 1 februari is ons oudste lid, één van onze grootste clubfans én erelid, Dirk ten Hage, op 83-jarige leeftijd overleden.
Meer dan zeventig jaar was hij onlosmakelijk verbonden met onze club en tot voor kort in alle geledingen van De Wilper Boys zichtbaar.

Vanaf begin 50-er jaren van de vorige eeuw speelde Dirk als junior-lid en in de jaren zestig/begin zeventiger jaren was hij selectiespeler van onze hoofdmacht.

Naast het actieve voetbal maakte hij zich jarenlang verdienstelijk voor de club in de jeugdcommissie, als jeugdtrainer, in functie als consul en tientallen jaren was hij scheidsrechter bij jeugd- en seniorenwedstrijden. In seizoen 1960-1961 en van 1992 tot 1998 was hij hoofdbestuurslid van de vereniging.

In het randgebeuren van de club was hij enthousiast coördinator van het clubklaverjassen, mederedacteur en producent van clubblad de KNAL, deed bardiensten kantine, was klusjesman van de club, verkeersregelaar bij de Nieuwjaarsloop en niet te vergeten was Dirk decennia lang kartrekker bij de onderhoudsclub van ons complex.
Voor al zijn verdiensten werd hij in november 2012 gehuldigd als erelid.

Binnen onze vereniging zal iedereen hem erg gaan missen.

We wensen zijn vrouw Beth, Oeds en Evelien en kleinkinderen Elisa en Dirk erg veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.