Even voorstellen: Bram Klaassens

Voetballiefhebbers,

Mijn naam is Bram Klaassens en ik woon in De Wilp met Harmke. Vanwege een nieuwe baan was ik genoodzaakt om, na 22 jaar als voetbaltrainer, te moeten stoppen met deze hobby. De Wilper Boys was mijn eerste vereniging als trainer (2000-2003).

Men heeft mij gevraagd om gestalte te gaan geven aan een technische commissie binnen De Wilper Boys. Hier ben ik per augustus mee gestart, de senioren, dames en de jeugd gaan we hier in betrekken.

Kerntaken hierin is: Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.
Enkele doelstellingen Technische commissie:
– Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.
– Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.
– Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma ́s vast per leeftijdscategorie.
– Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.
– Overlegt regelmatig met (hoofd)trainers.
– Maakt in overleg met de desbetreffende leiders de teamindeling voor het nieuwe seizoen.
– Bezoekt vergaderingen KNVB betreffende competitiezaken.

Om dit vorm te geven en om te doen slagen, zijn er echter meer mensen nodig. Ik weet zeker dat er mensen te vinden zijn die met hun voetbalinzicht hier aan willen helpen om dit te verwezenlijken.

Het Dames (meiden) voetbal heeft zeker meer aandacht nodig. Een goed georganiseerd bestuur en een zeer actieve jeugdafdeling zullen ons zeker steunen. Als er mensen zijn die willen helpen met de technisch commissie, laat het me weten.

Ik heb er in ieder geval veel zin in om de vv De Wilper Boys te laten bloeien.

Met vriendelijke groeten:

Bram Klaassens

06-51029912